Debat. 1968-politiseringen af dansk psykologi har ført til en splittet fagidentitet og væsensforskellige skoleretninger. Fraværet af en fælles agenda har ført til fagkampe om, hvad psykologer ved og skal.

Den politiserede psykologi