Taletid. Man kan ikke have frihed, uden at nogen vil misbruge den.

Frihed og giftgas