Psykiatri. Først kom mindfulness. Nu viser kropsterapi lovende resultater for psykiatriske patienter, der lærer at dæmpe raserianfald med rolig vejrtrækning og bryde negative tankemønstre med kropsøvelser.

Mission mere krop