Korrektion. I denne artikel skriver vi, at man i Sverige “pr. automatik” adskiller asylpar, hvis en af parterne er mindreårig. Det er ikke rigtigt. Adskillelsen har tidligere været praksis i enkelte svenske kommuner, herunder Göteborg, ikke i hele Sverige. Og denne praksis gælder ikke længere. Vi beklager fejlen. Asylparrene er under alle omstændigheder - som det også fremgår af artiklen - blevet udsat for en individuel vurdering.

Den svenske instruks