Interview. Digteren Søren Ulrik Thomsen om Thunberg, tribalisme, sund fornuft og vinterens død.

Ode til mellemvejen