Forfatteren som stilikon.

Litteraturen i et billede