Massedød. De konkrete ændringer har mange årsager, men der kan næppe herske tvivl om, at det grundlæggende ophav til en stor del af problemerne går på to ben.

Insektkrisen