Sportsvaskning. Autoritære regimer vil renskure deres image gennem sporten. Men den strategi holder ikke i 2020, mener idrætsanalytiker Stanis Elsborg.

Det olympiske paradoks
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen