Flammer. Kristina Stoltz’ nye roman om farver og fordomme og kærlighed og krop er et teknisk perfekt og pertentligt prosastykke.

Han vil se hendes ansigt