Flammer. Kristina Stoltz’ nye roman om farver og fordomme og kærlighed og krop er et teknisk perfekt og pertentligt prosastykke.

Han vil se hendes ansigt
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck