Fronter. Et næsten glemt politisk miljø fra mellemkrigstiden, hvor militante venstrefløjsaktivister kæmpede i gaderne mod højreradikale, skildres i en ny vellykket fremstilling. Det er let at forstå, hvorfor studier af 1930rnes ekstreme politiske kamp i stigende grad forekommer relevant for nutidens samfund.

Gaden er vor
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding