LAUGESENLAUGET. Peter Laugesen kan ikke gå på vandet, heller ikke Vadehavet, men han kan skrive på det, så det bølgende holder.

Viberne og rørene og de himmelblege vandstrøg
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter