LAUGESENLAUGET. Peter Laugesen kan ikke gå på vandet, heller ikke Vadehavet, men han kan skrive på det, så det bølgende holder.

Viberne og rørene og de himmelblege vandstrøg