Forskerfejden. Stammer fundamentet for den vestlige verdens kultur og civilisation i virkeligheden fra Afrika?

Den sorte Athene