Mistillid. Livscyklusanalyser er et vigtigt værktøj i klimakampen, men de er ofte behæftet med usikkerheder og fejl. Der er brug for mere ensartede regnemetoder, mener forskere – og et fokus på de ting, der virkelig tæller.

Det forkerte regnestykke