Litteraturen i et billede. Sammen med Herta Müller ses Rainer Forst, professor i politisk teori og filosofi ved Goethe Universitet.

Demokratisk corona
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby