Realpolitisk. Der er ingen garanti for, at demokratiet er den ultimative politiske orden, som vil føre til de bedste løsninger. New York Times-redaktøren Barry Gewen har skrevet en fascinerende bog, The Inevitability of Tragedy, om Henry Kissingers verdensbillede.

Tragedien som vilkår
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen