Kommentar. Hvordan rekrutterer Det Danske Akademi nye medlemmer i en konfliktfyldt og giftig atmosfære?

Fornuft og forfænge­lighed
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding