Strømkabell. Henrik Kabell forsøger i en ny, intenst inderlig erindringsfortælling så godt som helhjertet at holde sin tendens til klang-crazy nonsens i kort snor.

Rekyl bonner ud