Tidsskrift. Har litteraturen et aktivistisk og verdensforandrende potentiale?

Mange slags vanvid
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen