Fortrængninger. Ingen har lyst til at vide, hvor kødternene i køledisken kommer fra.

Dyr og udyr