Okkult. Det myldrer med mærkelige væsener og ånder i vort ellers så fredelige land – hvis man skal tro Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff.

Gedden Grum