Skoleforurettelse. Professorerne Lars Qvortrup og Jens Rasmussen manipulerer igen.

Genmæle til genmæle