Skoleforurettelse. Professorerne Lars Qvortrup og Jens Rasmussen manipulerer igen.

Genmæle til genmæle
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen