Den litterære debat 2019. Litteraturen er den perfekte slagmark, når nationerne diskuterer sig selv.

Statsracisme! Fascisme! Skrækvælde!