Overdiagnostik. Et stort screeningprogram i kølvandet på Fukushima-ulykken har vist, at mange børn i området har forstadier til kræft. Er det strålingen, der har gjort dem syge, eller er der tale om helt normale forandringer?

En usynlig fjende