Genforeningen. Til næste år er det 100 år siden, at et af de vigtigste valg i dansk historie fandt sted, da borgerne syd for grænsen skulle vælge, om de ville være danske eller tyske statsborgere. Nu fortælles hele den dramatiske historie i en velformidlet udgivelse.

En røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage