Forræderi? Ét er kritik fra fremmede, noget andet er egne statsborgeres »bagtalelse« af fædrelandet. Udlandssvenskeren Kajsa Norman vovede pelsen.

Sveriges sorte sjæl
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck