Jeg-centrum. Hos filosoffen Ole Thyssen er mennesket et netværk af viljer i evig kamp med hinanden, mens verden udenfor fortoner sig.

Spændetrøje for tanken