Mikroeventyr. Mens vi stadig må tale, repeterer vi de almindelige regler for retræte: ikke bruge tegnsprog eller skrive på blokke, undgå øjenkontakt. Se andre steder hen, ned i dugen, ud ad vinduet, længere væk.

At lade tungen hvile