Elementer. Vand er livets oprindelsessted. Men de mægtige øer af plastic, der har ophobet sig i verdenshavene, og som nu driver rundt som en slags mystiske senkapitalistiske kontinenter. Hvordan skal man overhovedet forstå dem? Som nye nationer i internationalt farvand?

Vand