Rebel. Borgerrettighedsikonet Maya Angelous 50 år gamle selvbiografi introduceres på dansk. Med god grund.

En verden uden ende
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck