Hot spot. Den hidtil værste krise i dette århundrede mellem de to atommagter Indien og Pakistan synes at være drevet over. Men den nye geoøkonomiske virkelighed i regionen – især den skærpede rivalisering mellem Indien og Kina – skaber grobund for nye konflikter.

Ny dynamik i Sydasien
        
Skribenternes avis

Anna Raaby Ravn

Christian Bennike

Leny Malacinski

Christoffer Zieler