Krænkelser. Københavns Universitets nye nultolerance over for krænkende adfærd har bragt en lektor i fedtefadet. På baggrund af anonyme klager om racisme, sexisme og eurocentrisme i undervisningen igangsatte ledelsen en undersøgelse af hans »mangel på sensitivitet«. Rektor åbner for, at retningslinjerne præciseres eller ændres.

Nultolerance­politikken