Selv tak. Kim Larsens ungdomserindringer bæres igennem af hans særegne sprogtone, kolossale livslyst og generøse holdning til de mennesker, der formede ham.

Mor, Gud, Odysseus og Little RichardDe skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank