Selv tak. Kim Larsens ungdomserindringer bæres igennem af hans særegne sprogtone, kolossale livslyst og generøse holdning til de mennesker, der formede ham.

Mor, Gud, Odysseus og Little Richard