Technoanimisme. På Tranen i Hellerup har Jakob Kudsk Steensen genoplivet en uddød fugl i en imponerende virtual reality-verden.

Parrings­kald