Aktualitet. Stefan Zweigs essays fra mellemkrigstiden er desværre uhyggeligt aktuelle. Det samme er heldigvis hans tanker om litteraturen.

Verden er af lave