Atomer. Udforskningen af universets allermindste dele har ført til mange gode opdagelser – men også til dræbende opfindelser.

I kernen af alt