Skarpskåren. To markante dansksprogede sangskrivere leverer stærkt personlige udspil.

Vovemod og særpræg
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck