Grrrrr. Simon Grotrians poetiske raptus rubber sig for tiden ekstra rapt. Lars Bukdahl forklarer her, hvordan han burde præsenteres.

Zar Brücke som konge!
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby