Køn. Nyt forskningsprojekt viser, at ligestillede lande har det mest kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan skyldes friheden til selv at vælge karrierevej, eller at meget ligestillede lande er blinde for problemet.

Ligestillings­paradokset