Pessimisme. Jo mere lykke, der kræves, desto mere deprimerede bliver vi. Og det uanset, om kravet kommer fra os selv eller andre.

Deprimerende lykke