Forgængelighed 1. Gribende billedfortælling om de store følelser i relationen mellem ydergenerationerne.

Lidt nærmere døden