Magt. På blot 100 sider gøres læseren klogere på den mytologiserede Struensee.

Den oplyste diktator