Nivellering. Det er tabuiseret at forholde sig til kunst, hvis ikke man bekender sig til det postmoderne, relativistiske intet-er-bedre-end-andet-princip. Tiden er til et opgør med det ideologiske angreb på god smag.

Det popkulturelle ekkokammer