Integration. Arbejdspladsdansk betyder, at tilflyttere lærer at tale flydende forkert og bliver handicappede uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og socialt, ofte med effekt igennem flere generationer.

Dansk, dansk og endnu mere dansk