1 Sektion uge 11 | 2018

Arne Hardis

Sporhunde

Krigen er socialstatens ulyksalige lykkestund, ufredstiden tvinger den uanset partifarve til at gøre vældige landnam, tiltage sig usete værktøjer, rage magt til sig, gøre sig stærkere. Alt sammen for at beskytte borgerne mod den onde verdens anslag, naturligvis. Løkke-regeringen har for tiden sin egen lille krig at føre, statsministeren er gået til kamp mod hullerne i Danmarkskortet, ghettoerne, de fra riget løsrevne områder, hvor fremmede love og andre skikke end de danske gælder. Med støtte fra et overvældende flertal i Folketinget har statsministeren mobiliseret for at tage hele Danmarkskortet tilbage. Midt imellem nedrivninger, tvangsindskrivninger i daginstitutioner og indførelse af strafzoner har regeringen fundet et nyt, mere forfinet våben, en egentlig døråbner, så man også kan komme ind bag »hjemmets fire vægge«, som det poetisk udtrykkes i ghettoplanen. Ind over dørtærsklen og ind i privaten, hvor de udsatte børn bor, og familievold og æresrelaterede konflikter trives.

MOD den slags må man jo sætte ufortøvet ind, og i Gladsaxe har man fundet på en metode, der er så god, at den er fundet værdig til ghettoplanen: Man vil »designe en dataunderstøttet opsporingsmodel«, som samler vigtige oplysninger såsom udeblivelse fra tandlægebesøg, bopæls- og familiehistorik, misbrugsbehandling og anvendelse af jobcentret. På overvågningslisten skal være børnefamilier med »én eller flere indgange til kommunen«. Man bedes bemærke den reciprokke trafiks logik: Hvis borgeren går op til kommunen, kommer kommunen meget gerne ind i borgerens hjem bagefter. Noget for noget. Lidt kontroversielt er det jo, Gladsaxe søgte om tilladelse til den tidlige opsporing som led i et frikommuneforsøg og regnede egentlig ikke med at få grønt lys, men det skal nok komme. Vi er på vej ind i en ny tidsalder, hvor borgerne må vænne sig til, at deres data anvendes til flere ting; målet helliger midlet, som Gladsaxes familiechef med påskønnelsesværdig åbenhjertighed har forklaret.

REGERINGENS synspunkt er som Gladsaxe Kommunes. Også statsmagten finder selvsagt, det er en god idé at gribe ind i tide – opsporingsmodellen handler jo om at tage små problemer i opløbet, inden de bliver store. Med ghettoplanen fuldt udrullet vil alle kommuner få mulighed for at samle og videndele oplysninger, som kommunerne allerede har, som det hedder i ghettoplanen. Efter at der er udbrudt offentlig debat om den tidlige, registersammenkørte opsporing, er tonelejet dog blevet lidt mindre kækt i regeringskredse. Børne- og socialminister Mai Mercado skal sætte opsporingen i værk, når partifællen, justitsminister Søren Pape Poulsen har fået gennemført en ny databeskyttelseslov. Hun har erklæret sig klar til at gå langt, men understreger i Berlingske, at hun skam ejer moderationens nådegave. Det sker med en forsikring så sjusket formuleret, at den i sig selv burde berettige til en placering på en overvågningsliste af en art: »Men de ting, jeg grundlæggende slår mig lidt på, er, at det bliver beskrevet som noget, jeg kan give lov til med et ’pennestrøg’ i en bekendtgørelse.« Hun vil ikke masseovervåge alle børn, og hun lover at drøfte overvågningsværktøjets konkrete udformning med Folketingets partier, så de kan føre pennen sammen.

BORGERE, som de er flest, behøver altså ikke være bekymrede; de kan jo bare lade være med at udvise en adfærd, som vækker berettiget bekymring. Huske tandlægetiden, komme videre fra jobcentret, bo anstændigt. Gøre sig fortjent til det offentliges overbærenhed. Og skulle der alligevel være borgere, som grundlæggende slår sig lidt på hele tænkningen, kan de trøste sig med, at myndighederne nøje vil overveje at slække lidt på overvågningen af dem, så snart Danmarkskortet er blevet helt og fint igen. .

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533