1.sektion uge 49 2014

Falske papirer. Milena Penkowa i retten for tredje gang. Politiet vil have hende dømt efter den strenge paragraf om dokumentfalsk.

Poul Pilgaard Johnsen

Rottefælden klapper

Milena Penkowa har forfalsket dokumenter, som hun brugte til at skjule videnskabelig svindel. Københavns Politi kræver derfor nu hjerneforskeren dømt for overtrædelse af straffeloven.

Det var Weekendavisen, der for knap fire år siden afslørede, at Penkowa i 2003 løj sin mor og søster døde og samtidig forfalskede dokumenter, som hun afleverede til Københavns Universitet. Dokumenterne skulle bevise, at hun havde fået udført et stort antal rotteforsøg af et firma i Spanien. Men rotterne fandtes ikke, papirerne var falske, og nu rejser politiet tiltale mod hende. I retten kræver anklagemyndigheden hende dømt for dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed, erfarer Wekekendavisen.

Den langstrakte Penkowasag, der er Dan-markshistoriens største sag om videnskabelig uredelighed, tager dermed en overraskende ny drejning. I maj sidste år opgav Københavns Politi nemlig at rejse tiltale mod Milena Penkowa, fordi falskneriet blev vurderet som forældet. Ifølge straffeloven forældes dokumentfalsk efter fem år, og der gik mere end syv år, før det kom for en dag, at dokumenterne måtte være falske.

Forældelsesfristen udvides dog til ti år, når der er tale om dokumentfalsk af særlig grov karakter, og det vurderer politiet nu er tilfældet. Den nye vurdering skyldes yderligere efterforskning, som er foregået, efter at Københavns Universitet sidste år ankede politiets oprindelige afgørelse om forældelse. Sagen burde i stedet vurderes i forhold til den grove bestemmelse, mente universitetet, og det er politiet nu enig i.

Begravelsen

Vi skal tilbage til 2003. Et udvalg, som har bedømt Milena Penkowas indleverede doktordisputats, vender tommelfingeren nedad. Bedømmelsesudvalget undrer sig over flere videnskabelige resultater i disputatsen, men der er også spørgsmål af mere praktisk karakter. Bedømmerne undrer sig bl.a. over, at der – som angivet af Penkowa i en tabel i en videnskabelig artikel fra 2000 i tidsskriftet GLIA – skulle være udført forsøg på mere end 750 rotter. Eksperterne finder det om ikke umuligt så temmelig usandsynligt med så mange forsøgsdyr. Bedømmelsen bliver sendt videre til udtalelse hos den underkendte doktorand, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets daværende dekan, nuværende rektor Ralf Hemmingsen, modtager Penkowas meget lange svar på kritikken to dage før fristens udløb. Det synes hun åbenbart selv er vel sent. I en medfølgende og underskrevet »kommentar til dekanatets brev«, som Weekendavisen finder syv år senere, skriver hun:

»Jeg ville umiddelbart aflevere mit svar så hurtigt som muligt, men jeg afleverer i dag onsdag d. 28.05.2003. Jeg har ikke kunnet gøre dette endnu tidligere pga. en meget ulykkelig hændelse i min familie. Onsdag d. 14. maj forulykkede min mor og min søster i Belgien i bil, hvorefter jeg har brugt meget tid på hospitalet og især begravelsen.«

Denne oplysning glemmer Milena Penkowa tilsyneladende, da hun seks år senere, i 2009, skal have overrakt Eliteforskprisen af kronprinsesse Mary og i den forbindelse bliver bedt om at sende en liste til videnskabsministeriet over personer, hun ønsker inviteret med til højtideligheden. Øverst på listen står hendes mor. Både hun og søsteren lever i bedste velgående.

Tilbage i 2003 fortæller Penkowa til Ralf Hemmingsen og hans medarbejdere, at de omdiskuterede forsøg er lavet i et privat firmas laboratorium i Barcelona. Firmaet er interesseret i at udvikle et nyt lægemiddel baseret på forsøgene, og hun er kontraktligt forpligtet til at holde disse hemmelige. Hun bliver bedt om at aflevere dokumentation for påstanden, og det er hun faktisk i stand til at gøre. Universitetet modtager kopier af både en underskrevet kontrakt med et privat laboratorium og af telefaxer fra dette firma. Faxsiderne bærer firmaets navn og logo og indeholder meddelelser til Milena Penkowa om udførte rotteforsøg.

Det overbeviser Ralf Hemmingsen. Efter at have set brevpapir, logo, faxer og underskrifter fra det spanske firma må han konstatere, at hendes forklaring holder vand. Vejen er banet for en strålende karriere for superforskeren Penkowa.

Nappede navn og logo

Vi skriver januar 2011. Weekendavisen har i de foregående måneder afsløret, at der internt på Københavns Universitet er rejst fornyet tvivl om Milena Penkowas videnskabelige lødighed, og nu beder vi universitetet om aktindsigt i den kontrakt med det spanske firma, som Milena Penkowa afleverede til universitetet i 2003. Kontrakten kan dog ikke udleveres på grund af hemmelighedsklausulerne, men universitetet vurderer, at det er tilladt at udlevere navnet på firmaet samt kontraktens dato. Firmaet hedder RRRC Pharmaceuticals, og kontrakten er fra 1998.

I Madrid oplyser den spanske pendant til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog, at der aldrig har eksisteret et firma med dette navn i Spanien. Milena Penkowas samarbejdspartner på universitetet i Barcelona kender heller ikke firmaet. Men der findes faktisk en organisation ved navn RRRC – Rat Resource & Research Center – der opdrætter og sælger rotter til videnskabelige forsøg. Det ligger i Missouri.

»Men vi findes kun i USA og har aldrig haft nogen som helst forbindelse til Spanien. Jeg har heller aldrig hørt om navnet Milena Penkowa,« oplyser direktøren, John Critser, da Weekendavisen ringer til ham. Han fortæller, at RRRC først blev etableret i 2001, men hvordan kan firmaets navn og logo så optræde på de papirer og faxudskrifter – dateret allerede i 1998 og 2000 – som Penkowa afleverede til universitetet i 2003?

»Det ser ud, som om nogen efterfølgende har nappet vores navn og logo,« siger han. Nogen er Milena Penkowa, som må have kopieret RRRCs navn og identitet ind på forfalskede dokumenter for at bevise sin uskyld, da hun var under mistanke.

Forelagt disse oplysninger meddeler Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen, i en pressemeddelelse den 3. februar 2011:

»Det ser ud, som om vi er blevet bedraget, og at dokumenterne, som vi fik kopier af i 2003, er konstruerede til formålet. Vi har derfor besluttet at politianmelde Milena Penkowa for dokumentfalsk.«

I denne uge blev anmeldelsen til en regulær tiltale, og det er nu tredje gang, Penkowa skal forklare sig over for en dommer. I juni sidste år tabte hun i Retten på Frederiksberg en injuriesag, som hun havde anlagt mod denne artikels forfatter, og i december 2010 blev hun i Københavns Byret idømt tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage mod en af sine studerende.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533