1.sektion uge 42 2013

Bente Klarlund. For første gang nogensinde ender en sag om videnskabelig uredelighed ved en dansk domstol.

Poul Pilgaard Johnsen

Professoren mod ministeren

Professor Bente Klarlund Pedersen trækker uddannelsesminister Morten Østergaard i retten i et spektakulært, aldrig før set opgør om videnskabelig uredelighed. Med stævningen, som blev indleveret til Københavns Byret onsdag i denne uge, forsøger den meget omtalte forsker og sundhedsekspert at få uredelighedsudvalget, der behandler anklagerne mod hende, kendt ulovligt.

Sagsanlægget er rettet mod ministeren, ikke som privat person, men som øverste chef for ministeriet, der har ansvaret for Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Retssagen er samtidig anlagt også mod det underudvalg i UVVU, der beskæftiger sig med sundhedsvidenskabelig forskning.

Udvalget er ifølge en foreløbig afgørelse, der blev sendt ud for et par måneder siden, parat til at erklære Bente Klarlund uredelig på et antal punkter. Udvalgets endelige afgørelse afventes stadig, men Bente Klarlund og hendes advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen, har alligevel stævnet ministeriet og UVVU allerede nu.

Det er første gang nogensinde i Danmark, at en sag om videnskabelig uredelighed ender for en almindelig domstol, men Bente Klarlund ønsker ikke at forklare det drastiske skridt nærmere:

»Jeg kan bekræfte, at min advokat har indleveret en stævning ved Københavns Byret mod ministeren og UVVU. Jeg har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger hun.

Formelt drejer sagen sig om, hvorvidt de nuværende UVVU-medlemmer er lovligt udpegede. Reelt spiller det utvivlsomt ind, at nye videnskabelige dommere – hvis det ender med, at professoren vinder over ministeren – måske vil være Bente Klarlund venligere stemt.

Det er dog på nuværende tidspunkt helt uoverskueligt, hvad konsekvensen bliver af sagsanlægget, herunder om den igangværende behandling af sagerne i UVVU må stilles i bero, mens retssagen verserer.

I yderste fald risikerer hele det omfattende og årelange udredningsarbejde i UVVU i kølvandet på Penkowa-sagen at måtte gå om. Det vil medføre, at både de foreløbige og opsigtsvækkende afgørelser vedrørende Bente Klarlund, der står til at blive kendt videnskabeligt uredelig på otte punkter, samt de to endelige afgørelser fra sidste år om Milena Penkowas uredelighed kan ende med at blive erklæret ugyldige.

Groft uagtsomt

Kort fortalt er sagen den, at UVVUs dommerpanel sidste år af Morten Østergaard administrativt fik sit mandat forlænget ud over de seks år, som ellers ifølge loven er den maksimale tid, nogen kan sidde som medlemmer af UVVU. Forlængelsen skete i medfør af en ny bestemmelse i ministeriets bekendtgørelse om UVVU, hvorefter ministeren »undtagelsesvis« kan forlænge beskikkelsesperioden.

Den nye bestemmelse er direkte udløst af Penkowa-sagen, der siden november 2010 har sendt UVVU på overarbejde. Ministeriet fandt det hensigtsmæssigt, at medlemmerne, der ellers er faldet for tidsgrænsen med udgangen af januar sidste år, gjorde sagerne færdige »for at sikre kontinuiteten i sagsbehandlingen samt af ressourcemæssige grunde«.

Men det kan være ulovligt, for ifølge loven om forskningsrådgivning er der ingen hjemmel til at forlænge UVVU-medlemmer ud over seks år. Det mener i hvert fald Bente Klarlunds advokat, der i august sendte et brev til både ministeren og formanden for UVVU med krav om, at forlængelsen af UVVU-medlemmerne tilbagekaldes. I givet fald ville også de ellers endelige uredelighedskendelser af Milena Penkowa være ugyldige, såfremt hun måtte vælge at klage over det samme.

Ministeriet var dog ikke enig med Klarlunds advokat. I et svarbrev meddelte ministeren, at han ikke ville trække udnævnelserne tilbage, og derfor er han og UVVU nu slæbt i retten.

For Klarlunds advokat er det ikke kun et spørgsmål om formalia. Til Weekendavisen udtalte Eigil Lego Andersen i august:

»Vi ser gerne, at der kommer friske øjne på, så ingen føler, at de skal forsvare det, der allerede foreligger. UVVUs medlemmer har lavet en vurdering, hvor de jo per definition skal optræde eftertænksomme, kvalificerede og kompetente, og det kan være meget svært at indrømme efterfølgende, at man ikke har gjort det. Det er lettere for nye medlemmer at sige, at de ikke kan følge den argumentation, som man ellers har lagt for dagen.«

Udvalgets begrundelser for at ville erklære Bente Klarlund videnskabeligt uredelig er, at hun – bl.a. under sit samarbejde med Milena Penkowa – har handlet »groft uagtsomt«. Altså ikke bevidst snyd, men manglende omhyggelighed – og ifølge udvalget nok til at blive dømt uredelig.

Hverken uddannelsesminister Morten Østergaard eller formanden for UVVU, landsdommer Henrik Gunst Andersen, har været at træffe .

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533