1.sektion uge 18 2017

Medaljer. Man kan bedrage alle mennesker en gang imellem og bedrage nogle mennesker altid, men kunne 96-årige Hugo Plaun virkelig bedrage både det engelske og danske kongehus, Forsvaret, Anders Fogh Rasmussen og alt og alle i mere end 30 år?

Poul Pilgaard Johnsen

Krigshelten i Charlottenlund

Søndag den 25. marts 2012 er en stor dag for Hugo Henning Plaun. Med alle sine medaljer på brystet står han sammen med andre endnu levende danske krigsveteraner opmarcheret foran Frihedsmuseet i København for at hilse på den britiske kronprins Charles og hans hustru, Camilla, der er på officielt besøg i Danmark. Kronprins Frederik og andre fra det danske kongehus er der også. Prince Charles hilser på hver og en i rækken, og mon ikke den britiske tronarving lægger særlig mærke til Hugo Plaun? På sit bryst bærer den danske krigshelt nemlig både det gyldne mærke for Storbritanniens berømte specialstyrke SAS – Special Air Service – og den britiske medalje Distinguished Service Order, forkortet DSO.

Finere kan det næsten ikke blive, for i militæret er denne medalje den næststørste hædersbevisning af alle. Den uddeles for usædvanlig tapperhed og overgås kun af Victoriakorset, som blot én eneste dansker modtog under Anden Verdenskrig. Det var Anders Lassen, der i 1945 posthumt fik det berømte kors. Ham lærte Hugo Plaun i øvrigt at kende under sin uddannelse i England under krigen, beretter han.

Året efter, i 2013, er Hugo Plaun inviteret til at nedlægge en krans for faldne allierede, og som det hedder i pressens omtale af begivenheden:

»Hugo Henning Plaun deltog under 2. verdenskrig i talløse operationer, som bragte ham rundt i det sønderrevne Europa. Såret mangfoldige gange har den utæmmelige Hugo Plaun oplevet nok til, at det modsvarer flere menneskers normalerfaringer.«

Samme år bliver han udnævnt til Årets Livjæger i Hjemmeværnskompagni Kastellet: »Årets Livjæger er årets soldat i kompagniet – og altså en stor æresbevisning for den soldat, der bliver valgt af alle kompagniets soldater,« lyder det i kompagniets beskrivelse.

Hugo Plauns beretning om sit utrolige liv og sine meritter under Anden Verdenskrig illustreres måske bedst med et referat af et foredrag, som han den 11. november 2010 holdt i Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste, hvorfra det meste af det følgende er hentet.

Hastig fremrykning

Han er født i Amerika, hvor hans far arbejdede for Udenrigsministeriet. I 1935 kommer han til Danmark, hvor han går i skole indtil 1940. Kort efter den 9. april 1940 får Plaun amerikansk pas og rejser til Gøteborg, hvor han tager hyre på en Esso-tanker som donkeyman, altså maskinsmører. Han kommer til Halifax i Canada og derfra videre til Toronto, hvor han melder sig til den canadiske hær. Regimentet skal først til England og derfra videre til Egypten.

I Nordafrika er tyskerne under hastig fremrykning støttet af Luftwaffe, der har luftherredømmet. En dag får Plaun at vide, at militæret søger folk, der kan fremmedsprog, til en særlig enhed. Han melder sig, kommer til interview med den – senere legendariske – unge britiske officer David Stirling og bliver optaget i en lille specialenhed på 60 mand, som får til opgave at operere bag fjendens linjer. Enheden får betegnelsen »L« og udvikler sig siden til Special Air Service (SAS).

Det er begyndelsen på en meget hård træning, som først og fremmest består i at gå op til 40 kilometer om dagen i ørkenen. Der skal også trænes i faldskærmsspring, men da der kun er en faldskærm til hver femte mand, må de skiftes til at hoppe og så hurtigt pakke faldskærmen til næste mand. De øver også spring fra lastbil med 35-40 kilometer i timen.

Efter træningen bliver enheden »L« sat ind i sin første operation. De starter om natten mod målet, som er en tysk flyveplads langt bag fjendens linjer. Der findes ingen klare vejrmeldinger for området, og da de når frem og springer ud, rammes de af en voldsom sandstorm. Faldskærmene er de cirkelformede Irvin-skærme, som ikke kan styres, og de lander med voldsom kraft i den stenede ørken. Hugo Plaun brækker overkæben, og ingen når frem til målet. Mere end tyve mand mister livet, og der er mange sårede. De overlevende går og går, men det er meget vanskeligt at navigere i ørkenen. Efter flere dage bliver de omsider samlet op af et team, som er sendt ud for at møde dem. Hugo Plaun kommer på hospitalet og får en protese i overmunden, og efter fire-fem uger er han tilbage i tjenesten. Nu er de kun 30 mand.

Ved den første vellykkede operation bliver de kastet ned 20-40 kilometer fra målet, som igen er en tysk flyveplads. De er hver især udstyrede med maskinpistoler, sprængladninger, 15 liter vand, to kilo dadler og en skarpsleben spade. De sniger sig ind på flyvepladsen, hvor de graver sig ned og observerer. Det viser sig, at tyskerne føler sig så sikre, at der ikke er posteret nogen vagter.

Så rykker de ind og ødelægger 25 fly, et ammunitionsdepot, et brændstofdepot, et kommunikationscenter og messehallen. Bagefter går det til fods 60-70 kilometer tilbage mod egne linjer, hvor de bliver samlet op. Det tager 15 dage, og alle er stærkt dehydrerede – uden at de dengang vidste, at det hed sådan, tilføjer Hugo Plaun under foredraget for officererne. De lytter i respektfuld tavshed til den 90-årige soldat.

Nærmest udødelig

Så blev brigaden Special Air Service (SAS) etableret, og der herskede streng disciplin. Man stillede aldrig spørgsmål til de ordrer, man fik. Tavshedspligten, som de skrev under på, gælder i 50 år. Man opererede altid i grupper på fire mand, som fordelte rollerne imellem sig, og de havde store tab, vel en 35-50 procent, men der var samtidig en god tilgang af nye soldater.

»Erfaring var ubetalelig. Man følte, at hvis man overlevede længe nok, var man nærmest udødelig,« fortalte Hugo Plaun de danske officerer i 2010.

I 1942 fik de »det bedste af alle våben«, nemlig den lille Willys Jeep. Nu kunne de medbringe maskingeværer, forsyninger og ikke mindst vand. Med to-tre Jeeps kunne de rykke hurtigt ind på en flyveplads og ikke mindst hurtigt ud. Det lykkedes SAS i Nordafrika at ødelægge 435 tyske fly. Krigslykken var vendt, og tyskerne havde hverken tropper, våben eller forsyninger tilbage.

Så gik turen til Tunesien, hvor John Stirling blev fanget, og hans bror David overtog kommandoen. SAS var nu vokset til 2300 mand. Via Casablanca kom Hugo Plaun til Sicilien, hvor de fire mand, der blev nedkastet, blev modtaget af bevæbnede mænd, som kun kunne være fra den lokale mafia, og som vidste alt om de tyske troppers placering. Han blev derefter indsat i Syditalien og tilføjede under foredraget, at han absolut kunne anbefale den lokale Primitivo-vin.

Tyskerne opdagede dem aldrig, men desværre blev også SAS indsat ved Monte Casino, hvor de blot deltog i den regulære kamp. Her blev Hugo Plaun så hårdt såret, at han blev fløjet hjem til England. Han havde nu fem gange »fået jern i kroppen«. I England gennemgik han et fem måneders officerskursus sammen med Anders Lassen, og han kunne kun bekræfte den almindelige opfattelse af, at Anders Lassen ikke befandt sig godt på sådan et kursus, men kun var i sit rette element, når han var ude på en operation, hvor han til gengæld var suveræn.

Invasionen

Hugo Plaun var ikke med til selve invasionen, men han blev den 6. juni kastet ned ved Dijon, hvorfra han opererede indtil den 6. september. Han og hans gruppe fungerede dels som pathfinders, det vil sige, at de skulle udpege mål for Royal Air Force, dels gennemførte de en række jernbanesabotager for at forhindre tyskerne i at føre styrker frem til kampområdet, fortæller han.

Senere i september blev SAS sat ind bag fjendens linjer i Eindhoven, Nijmegen og Arnhem. Ved Arnhem allierede SAS-folkene sig med den hollandske modstandsbevægelse, og Hugo Plaun kunne melde tilbage til det britiske hovedkvarter, at der stod to SS-divisioner i området. Svaret var, at de måtte have set syner, for de to enheder befandt sig nu på Østfronten. Så fulgte den velkendte katastrofe, hvor blandt andet den polske brigade blev helt udryddet. Selv blev han såret i benet, og kort efter fik han tildelt Distinguished Service Order.

SAS-enhederne var hele vejen gennem Tyskland 100-200 kilometer bag tyskernes linjer. Kom de til en landsby, så de voksne civile tyskere bare på dem. De ville ikke slås. Børnene derimod tiggede cigaretter, chokolade og tyggegummi, men kunne godt finde på at kvittere med en håndgranat. De var hjernevaskede i Hitlerjugend.

SAS-folkene var blandt de første, der nåede til Berlin. Opgaven var at erobre Spandau-fængslet, som de allierede skulle bruge. Det var bemandet med ukrainske SS-folk, men den ondskab, bestialitet og stank, som rådede der, ønskede Hugo Plaun ikke refereret. Efter nogle dage kom en kvindelig russisk bataljon, hvis chef gjorde store øjne, da hun erfarede, at SAS-folkene allerede havde været der i flere dage. Hun og Plaun blev i øvrigt særdeles gode venner.

I maj 1945 kom han til Paris, hvor han siden blev tilknyttet SHAPE – NATOs militære kommando – og arbejdede inden for efterretningsvirksomhed. En tid var han i Spanien, og han kom også til Korea som instruktør for amerikanerne. Her blev han såret og tilbragte to år på et hospital. I 1956 vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev medlem af Hjemmeværnet, og det er han stadig.

Værdigt og gribende

Hugo Plaun fortalte officererne sin lange historie i 2010, og det var i det hele taget et travlt år for Hugo Plaun. Magasinet FELTPOST, udgivet af Totalforsvarsregion København, beretter om en tur, hvor den aldrende krigshelt spillede en hovedrolle:

»Sidste punkt på veteranklubbens ekskursion var et besøg i Arnhem, hvor den af general Montgomery udtænkte ’operation Market Garden’ udspillede sig i dagene 17.-25. september 1944. Øjeblikket var bevægende, da Hugo Plaun greb mikrofonen i bussen og kom med sin øjenvidneskildring.«

På samme tur var Plaun og de andre veteraner på besøg i NATOs hovedkvarter, hvor de mødte daværende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

Plauns foredragsvirksomhed har været omfattende og gjorde også indtryk på Nationalmuseet i 2008, hvor han viste og kommenterede filmen The Gladiators of WW2.

Samme år var han i øvrigt til Rebildfest på den amerikanske uafhængighedsdag, hvor dagbladet Nordjyske fik et interview med ham:

»Jeg var med lige fra Afrika til Berlin,« fortæller han den udsendte reporter.

På Nationalmuseet stopper Plaun flere gange filmen med de autentiske optagelser fra Anden Verdenskrig, som netop er blevet frigivet, for at gøre opmærksom på passager, hvor han selv er med i billedet. En tilhører denne aften beretter senere på nettet:

»Det, der gjorde det til en enestående og stærk oplevelse, var, at Plaun, manden der stod lige dér, var en del af det hele. Han var med fra starten, hvor David Stirling oprettede SAS, og han var med hele vejen til efter Arnhem. Han var med til at arrangere den store undsætning af 1200 mand over Rhinen, så det var en erfaren mand. Han var med på flere sekvenser i filmen, tidligere ven med Anders Lassen, og indimellem måtte han stoppe et øjeblik, når han omtalte de mange kammerater, han havde mistet under krigen. Det er svært at gengive aftenens oplevelse, men forestil dig, det var lige så spændende, som hvis det var Anders Lassen, der stod der, så kan du fornemme intensiteten. Jeg har ikke tidligere oplevet en så kraftig og vedvarende applaus efter ’forestillingen’.«

Ligeså hos officererne uden for aktiv tjeneste to år senere:

»Det blev en fantastisk spændende aften med en foredragsholder, som holdt forsamlingen fanget i sine mange oplevelser, som blev fortalt stort set uden manuskript og med både alvor og humor. Plaun sluttede både værdigt og gribende med at bede forsamlingen rejse sig og iagttage et minuts stilhed i anledning, at vi jo netop var forsamlede på våbenstilstandsdagen.«

Dokumenterne

Så vidt den sidste overlevende danske krigshelts egne beretninger. En sagsmappe fra 1946 i Rigsarkivet fortæller en anden historie. Det er beretningen om en mand, der gik i tysk krigstjeneste for nazisterne, men senere drog land og rige rundt og nedlagde kranse til minde om allierede krigsofre. Om en mand, der formåede at skjule sin fortid og snyde alt og alle i årtier. Og om en mand, der opfandt en løgnehistorie, som kunne være skrevet af selveste Baron von Münchhausen.

Den amerikanske præsident Lincoln sagde, at man kan bedrage alle mennesker en gang imellem og bedrage nogle mennesker altid, men man kan ikke bedrage alle mennesker altid. Kunne Hugo Plaun virkelig bedrage alle i mere end 30 år?

Mappen i Rigsarkivet bærer titlen Københavns Byret, 7. Afdeling for Retsopgørssager: Straffeakter, sag 55/1948, pk. 479, og på sagens brune omslag står et navn: Hugo Henning Plaun.

Af de gulnede dokumenter fra Københavns Byret fremgår det, at Plaun den 29. november 1944 ankom til Falsterbo i Sverige, hvor de svenske myndigheder tog imod ham. Plaun opgav navn og fødselsdato og forklarede først, at han var flygtet til Sverige, fordi han havde arbejdet imod den tyske værnemagt i Danmark, samt at han i juni måned samme år havde været med til at storme Frimurerlogen, hvor han blev såret i benet og først nu var rask nok til at tage til Sverige.

Historien fik ingen alarmklokker til at ringe hos de svenske myndigheder, og Plaun blev indlogeret hos en gammel bekendt af familien, den højtstående polisintendent Rydholm i Stockholm.

Men allerede to måneder efter ankomsten til Sverige blev de svenske myndigheder opmærksom på, at der var noget, som ikke hang sammen, og Plaun blev nu anholdt og afhørt af politiet i Stockholm. Han indrømmede straks ved afhøringens begyndelse, at han havde oplyst falsk navn ved ankomsten til Sverige, og begav sig derefter ud i en længere historie om, at han i virkeligheden havde fungeret som spion for den danske modstandsbevægelse, mens han var ansat i flere tyske virksomheder.

Politiet i Sverige mente dog ikke, Plaun talte sandt, for man lå inde med oplysninger om, at Plaun havde været medlem af Waffen SS samt været tysk krigskorrespondent. Waffen SS var den berygtede militære gren af nazi-organisationen Schutzstaffel (SS).

Plaun erkendte hurtigt, at stort set hele hans historie var falsk. De svenske myndigheder kunne derfor ikke længere anerkende Plaun som flygtning, hvorfor et udvalg besluttede at internere ham indtil krigens afslutning.

»Aldrig tyvagtig«

Den 9. februar 1946 blev sagen mod Hugo Plaun behandlet ved Københavns Byrets 22. afdeling. Af dokumenterne i Rigsarkivet fremgår det, at han seks år tidligere var blevet dømt for at stjæle 85 kroner – et ikke helt ubetydeligt beløb i 1940 – fra en ven, som han overnattede hos.

Det fremgår også, at en kriminalassistent under efterforskningen af sagen har henvendt sig til vekselerer Poul Strandgaard på Højbro Plads, »som forklarede, at Sigtede ganske rigtig i ca. 2½ Aar har været i Lære hos ham, men Comp. (den udspurgte, red.) var ikke tilfreds med ham, og betegner ham som en rigtig Slapvans. Sigtede var ikke intelligent, men nærmest dum. Han tabte eller mistede i hvert Fald Penge, naar han var i Banken, og han soldede med en anden ung Mand, som var ansat hos Comp., og da der af og til forsvandt Penge på Kontoret, bl.a. en gang en Hundredkroneseddel, fandt Comp. Anledning til at afskedige dem begge, uden at Comp. dog har Holdepunkter for en bestemt Sigtelse imod nogen af dem.«

Vurderingen af den unge Plauns åndsevner er der dog ikke helt enighed om, for da kriminalassistent Lembøl opsøger grosserer Max Bodenhoff i Store Kongensgade, som også har haft ham ansat, lyder skudsmålet, at »Sigtede var charmerende og til at begynde med glad for sit Arbejde, men senere sløjede han af og blev adspredt og aandsfraværende. Der forsvandt jævnlig Penge fra Personalet, og Mistanken rettedes imod Sigtede, om hvem det oplystes, at hans Udgifter oversteg hans Indtægter. Comp. foreholdt ham Tyverierne, men han nægtede og fortalte, at han havde vundet Penge paa Traverbanen. Da han endvidere laante 100 Kr. af Comp. under Paaskud af, at det var til hans Moder, som var i Trang, og dette viste sig at være urigtig, og at han selv havde soldet Pengene op, blev han afskediget.«

Kriminalassistenten har »endvidere indfundet mig i Sigtedes Hjem, hvor Moderen forklarede, at Sigtede er opdraget og altid har været til huse i Hjemmet (…) Sigtede har som Barn været løgnagtig, hvorimod han ikke var tyvagtig, og indtil hans fader for ca. 2½ Aar siden døde, har der ikke været særligt at klage paa ham ...«.

To år forinden er Hugo Plaun sammen med ni andre medlemmer af Konservativ Ungdom blevet idømt en bøde på ti kroner for at have optrådt uniformeret under et møde i Odd Fellow-palæet – de var iført hvide skjorter med skrårem og lange støvler – men i Københavns Byret i 1946 er sigtelsen langt mere alvorlig.

Skudt i benet

Hugo Plaun forklarer selv i retten, at han i foråret 1942 meldte sig til krigen i Finland på finsk side, indtil han i marts 1943 meldte sig til Waffen SS, angiveligt for at bekæmpe bolsjevismen. Hvervningen foregik på Jernbanegade i København, hvor Plaun skrev kontrakt med Waffen SS lydende på et halvt år. Plaun meldte sig som krigskorrespondent, og kort tid efter kom han på et kursus i journalistik i Berlin, hvor han var indtil september 1943. Plaun mente selv, at kontrakten på dette tidspunkt var udløbet, men Waffen SS var af en anden opfattelse, og Plaun blev truet med at komme i et straffekompagni, hvis han søgte om hjemsendelse.

Efter endt uddannelse i Berlin blev Plaun sendt til fronten ved Ukraine for der at berette om begivenhederne. På dette tidspunkt tilhørte han Standate Kurt Eggers, som var en enhed af krigskorrespondenter under SS.

I julen 1943 var Plaun på orlov i Danmark, og her henvendte han sig igen på kontoret i Jernbanegade, men denne gang for at søge om hjemsendelse. Hjemsendelsen blev afslået, og efter orloven blev han nu sendt til Narva-fronten, hvor danskerne i Regiment Danmark kæmpede. I Narva blev Plaun dog hurtigt afsat som korrespondent – han fik ikke skrevet nok – og han blev nu indsat i en anden afdeling under Kurt Eggers, men denne gang blev han beskæftiget med aktiv propaganda.

I april 1944 blev han indlagt på et hospital med blindtarmsbetændelse, og efter operationen og en kort orlov i Danmark blev han nu sendt til Galicien, som er et område mellem Polen og Ukraine. Her var han frem til den 26. juni 1944, hvor Plaun skød sig selv i benet for at komme væk fra fronten. Han kom på lazaret i Zitau nær den tysk-polske grænse, og i september samme år lykkedes det Plaun under en orlov i Danmark at desertere til Sverige. Efter tyskernes kapitulation blev han udleveret til de danske myndigheder.

Under det danske politis efterforskning fortalte han første gang en historie om at have arbejdet for englænderne, og han blev derfor i en kort periode overdraget til de britiske myndigheder, der efter krigen havde hovedkvarter på Alsgades Skole. Her blev sagen undersøgt af englænderne, som hurtigt fandt ud af, at Plaun havde fortalt dansk politi en løgnehistorie, hvorefter han igen blev overdraget til danskerne.

Resultatet står sort på gult i dombogen, der nu ligger i Rigsarkivet: Hugo Henning Plaun blev ved Københavns Byret den 9. februar idømt halvandet års fængsel for sin deltagelse på tysk side. Han afsonede sin dom i straffelejren Kragskovhede, og da han allerede forinden havde siddet fængslet i nogle måneder, blev han prøveløsladt den 13. november 1946.

Det er 70 år siden, og længe er det lykkedes Hugo Plaun at narre den danske offentlighed, pressen, officererne, Hjemmeværnet, veteranerne og ultimativt Prince Charles med sin opdigtede historie. Hverken den ærefulde britiske DSO-medalje eller for den sags skyld den amerikanske udmærkelse Purple Heart, der gives til sårede eller dræbte i militær tjeneste, og som Hugo Plaun også bar foran Frihedsmuseet, er nogensinde blevet tildelt ham.

For nok flygtede Hugo Plaun fra tyskerne til Sverige, men det var, fordi han deserterede fra Waffen SS, som han selv havde meldt sig til. Og det eneste skudsår, han nogensinde fik under krigen, var, da han skød sig selv i benet for at slippe væk fra fronten.

Det greb om sig

April 2017: Der står bare »Plaun« på dørtelefonen i opgangen til en etageejendom tæt på Charlottenlund Station. Det varer længe, inden nogen svarer, og før Weekendavisen bliver lukket ind, for lejlighedens snart 97-årige beboer bevæger sig langsomt og kun med besvær. En hjerneblødning har gjort Hugo Plaun fysisk skrøbelig, til gengæld fejler hans hoved og hukommelse intet. Han blev enkemand for længe siden og har ikke været uden for lejligheden i næsten et år, siger han.

Af den danske filmbase fremgår det, at han medvirkede som racerkører på Roskilde Ring i filmen Han, hun, Dirch og Dario fra 1962, men ellers ved vi intet om, hvad han har foretaget sig siden krigen.

»Jeg lavede alt muligt efter krigen. I mange år var jeg i bilbranchen som sælger, først hos Ford og siden for Volvo,« fortæller han, da vi har sat os ned. Han har også været fysioterapeut og haft klinik i både Frederiksværk og i England. Vi sidder lidt i tavshed, efter at Hugo Plaun har fået at vide, hvad der er årsagen til Weekendavisens besøg. Så siger han:

»Når det går galt, hænger man på den. Men hvad opnår du egentlig ved, at det hele bliver afsløret?«

– Det er en korrektion af den historie, der findes i offentligheden og potentielt også af den danske historieskrivning. Og så er det jo en overraskende og helt utrolig historie, at det er lykkedes dig i så mange år at holde din historie skjult og opfinde den helt modsatte.

»Du mener, at det er en god historie?« siger Plaun og ler en smule. Og så:

»Jeg kunne have skrevet en god bog.«

– Hvorfor gjorde du det egentlig?

»Det kan jeg faktisk ikke svare på. Det har ikke været på grund af personlig prestige. Det er bare noget, der greb om sig.«

– Og så blev du fanget i løgnen?

»Ja, det gør man. Man har bygget en illusion op.«

– Og en mere flatterende end at have meldt sig under fanerne i Waffen SS?

»Men hele den tid med den politik, der blev ført dengang, og alle de danskere, der gik i tysk tjeneste – der var jo mange – det var noget andet, end som vi opfatter det i dag, og det er ikke sagt for at forsvare noget overhovedet. Nu er der sikkert masser af mennesker, der vil ringe og gøre alt muligt, og ved du hvad, jeg vil ikke komme med nogen søforklaringer overhovedet. Folk må tro, hvad de vil. Og hvis de tror, at jeg er gammel nazist, tager de i hvert fald meget fejl, det kan jeg godt garantere dig for.«

Før vi går, siger Hugo Plaun, at han »faktisk er imponeret over arbejdet«, som ligger bag vort besøg.

– Du havde ikke regnet med, at nogen ville opdage det?

»Jeg har faktisk overhovedet ikke tænkt på det.«

– Så må det have været en meget livagtig fantasi for dig selv?

»Er der noget galt i at have en fantasi? Jeg vil ikke undskylde det eller løbe væk fra det. Jeg vil tage det stående, og så må jeg tage de øretæver, der kommer.«

Fædrelandet

I telefonen dagen efter siger Plaun, at han gerne vil have besøg igen. Nu vil han godt fortælle hele historien:

»Jeg meldte mig til Waffen SS, fordi jeg ikke var interesseret i at komme i kamp, men i noget mere spændende. Da jeg havde talent for at skrive, var det oplagt at blive krigskorrespondent, og det kunne man blive i SS og ikke i Frikorps Danmark. Jeg sørgede for ikke at komme i kamp, og jeg har aldrig løsnet et skud.«

Han fortæller, at han først var på et kursus i en tysk Kriegsberichter-afdeling i Zehlendorf i Berlin, og så blev han sendt til fronten i Rusland:

»Jeg kunne futte rundt i en bil overalt, hvor jeg ville, og interviewede både generaler og menige. Når man var SS-krigskorrespondent, blev man jo modtaget overalt på en særdeles pæn måde. Opgaven var at fortælle om, hvor dygtige og tapre de tyske tropper var, altså propaganda.«

Plauns artikler blev trykt i tyske aviser, men enkelte fandt i oversættelse også vej til den nazistiske avis Fædrelandet i Danmark, uden at han selv havde direkte kontakt med avisen i Bredgade:

»Men engang, hvor jeg var hjemme på orlov, gik jeg op på redaktionen for at hilse på dem. Jeg kan huske, at jeg talte med redaktøren, Nordahl-Petersen, og jeg blev meget venligt modtaget. Men jeg var aldrig medlem af nazistpartiet,« understreger Plaun. Han bekræfter, at han skød sig selv i benet for at komme væk:

»Med al den viden, jeg havde fået som krigskorrespondent, var jeg klar over, at Tyskland var i gang med at tabe krigen. ’Så er det på tide, at du står af,’ tænkte jeg. Jeg kom på hospital i Tyskland, så på orlov i Danmark, og så brændte jeg uniform og hele lortet og flygtede til Sverige med hjælp fra nogle venner.«

Han siger, at han har holdt sin fortid skjult for alle sine fem koner og for sine fire børn. De aner intet. Adspurgt om han har andre ting på generaliebladet efter krigen, fortæller han, at der »vist også« ligger en sag om checkrytteri, som førte et ophold i Vestre Fængsel med sig:

»Jeg har haft en meget broget fortid, det må da efterhånden være gået op for dig.«

Hugo Plaun siger, at han opfandt historien om sin egen deltagelse på allieret side, da han i begyndelsen af 1980erne kom i Hjemmeværnet:

»Det var en af mine venner, som sagde, at jeg skulle i Hjemmeværnet. Jeg sagde, at jeg da godt kunne søge, men helt ærlig troede jeg ikke, at jeg ville blive optaget – med den baggrund, jeg havde! Jeg aner ikke, om de tjekkede mig, men jeg kom i hvert fald ind, og det var jeg meget forbavset over. Så tænkte jeg, at nu kunne jeg rigtig spille min rolle, og den har jeg spillet til dato. Og ved du hvad, jeg kan overhovedet ikke begribe, at de aldrig har opdaget det. Det synes jeg nok er den største joke. Jeg blev både kommandobefalingsmand og delingsfører, så hvis der er nogen, jeg har taget røven på, er det Hjemmeværnet.«

Ifølge Plaun selv fik han inspirationen til sine detaljerede fortællinger, da han i begyndelsen af firserne boede i Worcester i England. Hovedkvarteret for Special Air Service ligger i nærheden, og i området boede mange krigsveteraner, som han gik på pub og blev venner med.

»Efterhånden syntes jeg, det var så spændende, hvad de gamle SAS-drenge kunne fortælle, men det var først, da jeg kom i Hjemmeværnet, at jeg begyndte at genfortælle historierne med mig selv i hovedrollen. Efterhånden som jeg havde fået samlet en hel del af historien, tænkte jeg, at det var mægtig godt, men hvis jeg ikke var kommet i Hjemmeværnet, havde jeg ikke sagt noget,« siger han.

En brochure for fysioterapi-klinikken The Rutland Centre, som Plaun drev i England, vidner dog om, at han allerede tidligt havde gang i sine historier.

»Da Anden Verdenskrig brød ud, forlod han Danmark for at tilslutte sig den canadiske hærs Første Faldskærmsbrigade i Nordafrika, så overført til Special Air Service, hvor han gjorde tjeneste i 15 år og blev pensioneret som major efter at være blevet alvorligt såret i Korea,« står der i brochuren. Plaun fastholder dog, at det først var i Hjemmeværnet, han opfandt sin glorværdige historie.

»Det har så hængt på lige siden, og jeg er faktisk målløs over det,« siger han.

I begyndelsen holder han også fast i, at han har fået den fineste af alle sine medaljer – DSO – som en gave fra en af de gamle veteraner i England, og at den på den måde er ægte nok. Men i Plauns skuffe ligger en kvittering fra 2001 fra en engelsk butik, der sælger militaria og medaljer, og da vi kigger på medaljens bagside, står der »copy« ridset ind i det gyldne metal.

– Det er en kopi, så den har du jo ikke fået af en veteran. Den må være købt?

»Ja, det må jeg jo så have gjort.«

Blandt de mange ordener i skuffen ligger der dog én, som Hugo Plaun beviseligt selv er blevet dekoreret med. Det er Fortjenstmedaljen i sølv, som han fik efter 25 år i Hjemmeværnet.

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med politimanden Martin Q. Magnussen, der i 2012 opdagede tyverierne fra Rigsarkivet. Han har i flere år researchet på frivillige i Frikorps Danmark og Waffen SS og opdagede i denne forbindelse straffesagen mod Hugo Plaun.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533