Klimarådet. EUs klimamål kræver, at alle bygninger og boliger – også eksisterende – skal være nulemissionsbygninger i 2050.

Bondeoprør eller boligoprør