Civilforsvar. Under et beredskabsseminar gik strømmen – et symbolsk udtryk for, at politikerne har trukket stikket. Vi er på egen hånd.

Lyseslukker