Kommentar. Som sædvanlig fokuserer politikerne og filmbranchen på billetsalg, når de burde fokusere på kvalitet.

En kendt og stærk filmnation?